- Hoşgeldiniz

UKRAYNA GÜNLÜK HAVA DURUMU

KIEV WEATHER

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

UKRAYNA’DA LİMİTED ŞİRKET KURULMASI

UKRAYNA’DA LİMİTED ŞİRKET KURULMASI sitemize 11 Mart 2013 tarihinde eklenmiş ve 1.370 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

UKRAYNA’DA LİMİTED ŞİRKET KURULMASI

1. Gerekli piyasa araştırması yapılır (altyapı ve lojistik imkanları, iş gücü, fiyatlar, lisanslar, vergi ve gümrük oranları, rekabet ortamı v.s.)

2. Ukrayna’da kurulacak olan bir limited şirketin ortakları yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Ortakların arasında bir Ukrayna vatandaşının olması şart değildir, şirket %100 yabancı sermayeli de olabilir.
3. Ortaklardan biri yabancı tüzel kişi (şirket) ise, bu tüzel kişinin aşağıdaki evrakları hazırlaması gerekir:
– Ukrayna’da falan şehirde (bölgede) falan ortakların katılımıyla şu kadar sermayeli falan isimli bir limited şirketin kurulmasına ve bu limited şirketin (genel) müdürlüğüne falan kişinin atanmasının uygun görüldüğüne dair Ortaklar Kurulu Kararı;
– Oda Sicil Kayıt Sureti;
– Ticaret Sicil Gazetesi sureti;
– İmza Sirküleri örneği;
– Ortak olan şirketi Ukrayna’da temsil edecek kişi için bir vekaletname.
Yukarıda belirtilen evraklar düzenlendikten sonra suretleri noter tarafından, sonra valilik veya kaymakamlık tarafından Apostil (tasdik şerhiyle) onaylanır, Ukrayna’ya götürülür, bir tercüme bürosu tarafından Ukraynaca’ya tercüme edilir ve bir Ukraynalı noter tarafından tasdik edilir.

 

4. Ortaklardan biri bir yabancı gerçek kişi ise, pasaportunu bir Ukrayna tercüme bürosuna Ukraynaca’ya tercüme ettirip Ukrayna’ya geldikten sonra Vergi Kodu Belgesini alması gerekir.
Not: ortak olacak yabancının ad ve soyadının Ukraynca yazılışını tercüme bürosuna kontrol ettirmek önemlidir. Vize, vergi kodu, kira sözleşmesi, şirketin tüzüğü ve ana sözleşmesi ve diğer resmi evraklarda yabancının ad ve soyadının farklı yazılışı çeşitli problemlere yol açabilir.

 

5. Kurulacak şirket için uygun bir çalışma yeri (ofis, depo, imalathane) bulunur. Söz konusu mekan, şirketin çalışacağı sektöre uygun olmalı: imalat yapılırsa imalathane statüsünde, ofis olarak çalışırsa ofis statüsünde olması lazım. Bazı üretim türleri için özel izinlerin alınması şart koşulabilir. Konut statüsünde olan mekanların ofis, depo veya üretim yeri olarak kullanılaması yasak olup, şirketin kurulması için herhangi bir göstermelik veya geçici adres bulma yöntemine başvurulması kesinlikle uygun değildir.

 

6. Şirketi kuracak olan ortaklardan biri, ofis olarak kullanılacak mekanın sahibiyle bir kira veya alım-satım sözleşmesini imzalar. İmzalanan sözleşme bir kira sözleşmesi ise, şu şeklide bir ifadenin bulunması faydalı olabilir: “İşbu Sözleşmenin amacı, Kiracı tarafından kurulacak olan ‘Falan’ şirkete ofis (depo, üretim yeri) temin etmek amacıyla imzalanmıştır. ‘Falan’ şirket kurulduktan sonra işbu sözleşme iptal edilip Mülk Sahibi ile adı geçen şirket arasında aynı konuda ve aynı şartlarda yeni bir sözleşme imzalanacaktır.”

 

7. Limited şirketin kurulması için gerekli sermaye yurtdışından getirilebilir. Bunun üç yöntemi var:
– Bir Ukrayna bankasında özel bir geçici hesap açtırılır, bu hesaba yurtdışından para havale edilir, sonra bu geçici hesaptan yeni kurulan şirketin hesabına yatırılır.
– Para nakit olarak getirilir. Bu durumda, söz konusu paranın yurtdışından getirildiğini teyit eden gümrük beyannamesinin ibraz edilmesi lazım.
– Yabancı ortak tarafından yatırılan para yurtiçinde kananıldıysa bu paranın yasal kaynağını göstermek gerekir.
Önemli şartlar:
– Limited şirketin asgari sermaye limiti yoktur (1 UAH bile olabilir).
– Limited şirketin tek kurucusu da olabilir.
– Sermaye olarak çeşitli demirbaş, araç ve gereçler, taşınmazlar da kabul edilebilir.

– Kuruluş esnasında sermayenin %50′si kadar yatırılabilir, geri kalan kısmın 1 yıl içinde tamamlanması şarttır.

 

8. Şirket kuruluşu işini takip edecek Ukrayna hukuk danışmanlık bürosu (veya avukat) tüzük metnini hazırlar, bu metin ortakların anladığı dil(ler)e tercüme edilir ve ortaklar tarafından kontrol edilir.

 

9. Şirketin (genel) müdürü tayin edilir. Müdür veya herhangi bir başka görevde çalışacak olan yabancıların birer çalışma iznini almaları gerektiğine göre, ortada henüz olmayan bir şirketin bir yabancıyı istihdam etmesi mümkün değil, bu yüzden en azından geçici olarak bir Ukrayna vatandaşının müdür olarak çalışması gerekir.

 

10. Hukuk danışmanlık bürosu bütün belgeleri kaymakamlık, vergi dairesi, emekli fonu, iş kazaları sigorta fonu, sosyal sigorta fonu gibi kuruluşlara tescil ettirir, şirket kaşesini hazırlatır, banka hesabını açtırır.

Şirket kuruluş işlemleri toplam 3 hafta gibi bir süre alabilir. Bu işi takip edecek hukuk danışmanlık şirketinin tecrübeli olması önemlidir, ücret ise işin kapsamına göre genelde 300 ile 1000 usd arasında değişir.

11. Şirket kuruluşu bittikten sonra sermayesi artırılabilir. Sermayeye aktarılacak malların getirilmesinden (yani yatırımın yapılmasınıdan) önce şirket ilgili gümrük müdürlüğüne kaydedilmelidir. Yatırım malzemeleri yurtdışından getirildiği zaman peşin olarak KDV ödenir, gümrük vergisi için ise şirket tarafından bir senet gümrüğe verilir. Yapılan yatırım bir ay içinde vergi dairesine kaydettirilir, ilgili belge ise gümrük müdürlüğüne ibraz edilince senet iptal edilir, edilmezse tahsil edilir. Ödenen KDV parası, yatırım olarak getirilen malzemeler yurtdışına geri götürüldüğünde yatırımcıya iade edilir.

UYARI:  KESİN BİLGİ İÇİN UKRAYNA’DA PROFESYONEL HUKUK VEYA DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE BAŞVURULMASI GEREKİR.

ukrayna-vizesi

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz